čitko navesti

Custom Search

to indicate in clear scriptTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. čitko navedeno - in clear script
  2. čitko navesti - to indicate in clear script

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: