časnik zadužen za prijevoz

Custom Search

motor transport officer, , sports magazine



Također vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. časna majka - abbess
  2. časna riječ - parole
  3. časnici - officers
  4. časnički namjesnik - warrant officer
  5. časnički zbor - officer corps
  6. časnik - officer

Enter Comment



Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: