časnik zadužen za brigu o streljivu

Custom Search

ordnance officerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. časna majka - abbess
  2. časna riječ - parole
  3. časnici - officers
  4. časnički namjesnik - warrant officer
  5. časnički zbor - officer corps
  6. časnik - officer

Enter CommentPrevously posted comments:

, (25.11.2008)

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: